Baldwin House (Ystafell Teulu)

 

Ein Suite Teulu — dwy ystafell, pob un gyda chawod a sinc — cysgu 2 oedolion a 3 plant a babanod!
Baudouin yw ein ystafell deuluol, a chafodd ei enwi ar ôl yr hen frawd Albert II, a oedd brenin Gwlad Belg ychydig cyn Albert. Mae'r gyfres hon yn cynnwys dwy ystafell wely, ac yn wahanol i weddill y chateau, yn cael ei haddurno mewn mwy modern, Thema lliwgar. Mae'r ystafell oedolion Mae gan enfawr, brenin- gwely maint, cornel lle tân marmor, ac ystafell gawod ar wahân ac basn. Lampau Darllen, a cist ddillad.
Mae neuadd breifat yn cysylltu'r oedolion ystafell wely i ystafell y plant, gyda set o welyau bync pren, gyda llieiniau yn oren llachar, a hefyd un gwely metel sengl. Cribs ar gael hefyd. Mae gan ystafell ar wahân gyda basn yr ystafell plant, a chawod. Mae'n rhaid cael mynediad i'r toiled ar gyfer y gyfres hon drwy neuadd ac yn cael ei rannu gyda Chambre Candy streip.