Ty Gwanwyn

Dyma 'r Tŷ Gwanwyn…

Ty Gwanwyn …ystafell hyfryd, haddurno mewn melyn a glas. Cysgu
dau, gyda brenhines maint gwely hen bethau a armoire cyfateb. Mae tabl,
dau clustogog braich-gadeiryddion, a lle tân hyfryd.

Mae ystafell toiled breifat ar wahân, ac ystafell gawod ar wahân gyda dau sinciau. As alwaysa beautiful view!