Y Gerddi yn Château de Bellefond

Image of part of the Gardens at Chateau de BellefondChâteau de Bellefond wedi ei amgylchynu gan 12 mae hectarau o dir ei hun yn cynnwys gerddi a choetiroedd amrywiol,,en,Mae croeso i'n gwesteion a'n hymwelwyr fwynhau'r rhain yn eu hamser hamdden,,en,Llyn preifat gyda physgota yn cael ei ganiatáu ar gyfer gwesteion yn unig,,en,Defnydd cwch gyda chaniatâd arbennig yn unig,,en,Mae'r llyn yn ddwfn,,en,yn berygl posibl i blant ifanc,,en,Gweler y sioe sleidiau isod i gael gwell syniad o'r ystâd sy'n eiddo i'r Château de Bellefond,,en, caeau a dolydd agored enfawr, llyn mawr, ardaloedd lawnt a arboreteum hynafol. Our guests and visitors are welcome to enjoy these at their leisure.

Private lake with fishing permitted for guests only. Boat use with special permission only. The lake is deep and would be a potential danger for young children os nad ydynt yn cael eu goruchwylio'n briodol.

Beiciau ar gael i'w benthyg.

Parcio preifat

Please see the slideshow below to have a better idea of the estate belonging to the Château de Bellefond; cliciwch ar y delweddau os ydych am i'r sioe sleidiau i gyflymu…

.