આ શયનખંડ

આ ચટેઉ Bellefond ઊંઘ માટે સક્ષમ છે 27 વ્યક્તિઓ. The main stairway of the chateau leads to the first-floor bed chamber level. દિવાલો શાંત રંગ સંકલિત કાપડ સાથે આવરી લેવામાં આવેલ છે, અને એક વિશાળ શૈન્ડલિયર ઉપલા માળે માટે તમારી રીતે અજવાળે.

આ chateau પાછળના તરફ એક સર્પાકાર દાદર આ chateau બંને પ્રથમ અને બીજા બેડ ચેમ્બર સ્તરો તરફ દોરી જાય છે. If you click on any of the images below, a new tab will open for you to see more information about that particular suite or bedroom:

આલ્બર્ટ હાઉસ બેલ્ડવિન હાઉસ (કૌટુંબિક સેવામાંથી) જોસેફાઈન ની ચેમ્બર
Image of the Chambre Albert Image of double bed in the Chambre Baudouin Image of The Chambre de Josephine

 

ટાવર રૂમ વસંત હાઉસ સિંગલ રૂમમાં મહેમાનોની સુવિધા (ટોચના માળ)
Image of the bed Chambre Tower bedroom The double bed in the Chambre Printemps ટૂંક સમયમાં આવી…

 

લેક Gîte (ઊંઘે 7) ગાર્ડન Gîte (ઊંઘે 8) હનીમૂન Gîte (ઊંઘે 2!)
image of Gites image of Gites image of Gites

 

Additional Rooms

Following the spiral stairway to the top level, there are the following rooms to choose from….

કૃપા કરીને નોંધ! The toilet and shower room are located in the hall of the top level, and are for the use of all bedrooms on this level. The shower room is large with a shower and hand basin on either side.

આ એશલી રૂમ. A large, બે skylights સાથે ડબલ બેડરૂમમાં, a hardwood floor and a sectional sofa and desk.

ધ ગ્રીન રૂમ. A two room suite, પૂર્ણ બેડ. સગડી, મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર તરફ બારીઓ ખોલીને. આ રૂમ આ પોર્ટે cochere પર આવેલું છે, ટોચની માળ પર.

ધ બુક રૂમ. A single-bedded room.

આ હસતો રૂમ. A single-bedded room.

??? Bedroom. ડબલ બેડ અને નાના સ્કાઇલાઇટ સાથે.

અપર ટાવર રૂમ. A circular, single-bedded room on the top floor. It features a fireplace and has a lovely view of the park.