Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

Chateau de Bellefond (“Chateau de Bellefond”) λειτουργεί Chateau-Bellefond.com. Είναι πολιτική Chateau de Bellefond του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής σας για τυχόν πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουμε κατά τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Ιστοσελίδα Επισκέπτες

Όπως και οι περισσότεροι διαχειριστές της ιστοσελίδας, Chateau de Bellefond συλλέγει μη προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης του είδους τα προγράμματα περιήγησης web και εξυπηρετητές συνήθως θέτουν στη διάθεση, όπως ο τύπος του browser, προτίμηση γλώσσας, παραπέμποντας το site, και η ημερομηνία και η ώρα του κάθε αιτήματος επισκέπτη. Σκοπός Chateau de Bellefond στη συλλογή μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης είναι να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς οι επισκέπτες Chateau de Bellefond χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της.

Συγκέντρωση των πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες στις ιστοσελίδες Chateau de Bellefond επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με το Chateau de Bellefond με τρόπους που απαιτούν Chateau de Bellefond να συγκεντρώσει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης. Η ποσότητα και το είδος των πληροφοριών που συγκεντρώνει Chateau de Bellefond εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Όσοι επιδίδονται σε συναλλαγές με το Chateau de Bellefond καλούνται να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες, θα περιλαμβάνουν απαραίτητα απαιτείται προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες για την επεξεργασία των εν λόγω συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση,, Chateau de Bellefond συλλέγει τις πληροφορίες αυτές μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να εκπληρωθεί ο σκοπός της αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με το Chateau de Bellefond. Chateau de Bellefond δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι μπορεί να τους αποτρέψει από το να εμπλακεί σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με την ιστοσελίδα.

Τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Chateau de Bellefond μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών στις ιστοσελίδες του. Chateau de Bellefond μπορεί να εμφανίσει αυτές τις πληροφορίες στο κοινό ή να παρέχουν σε άλλους. Ωστόσο, Chateau de Bellefond δεν αποκαλύπτει προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης πέραν των όσων περιγράφονται παρακάτω.

Την προστασία ορισμένων πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Chateau de Bellefond αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους της, εργολάβοι και οι συνδεδεμένες οργανώσεις που (εγώ) πρέπει να γνωρίζουν ότι οι πληροφορίες προκειμένου να το επεξεργαστεί εκ μέρους Chateau de Bellefond ή να παρέχουν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους Chateau de Bellefond του, και (ii) που έχουν συμφωνήσει να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους. Μερικοί από αυτούς τους εργαζόμενους, εργολάβους και συνδεδεμένες οργανώσεις μπορεί να βρίσκονται εκτός της χώρας σας; με τη χρήση της ιστοσελίδας Chateau de Bellefond του, τη συγκατάθεσή σας για τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών για τους. Chateau de Bellefond δεν θα (πάντα) ενοικίαση ή πώληση δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης σε κανέναν. Άλλα από ό, τι στους υπαλλήλους της, εργολάβους και συνδεδεμένες οργανώσεις, όπως περιγράφεται ανωτέρω, Chateau de Bellefond αποκαλύπτει δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης μόνο σε απάντηση σε κλήτευση, δικαστική απόφαση ή άλλο κυβερνητικό αίτημα, ή όταν Chateau de Bellefond πιστεύει στην καλή πίστη ότι η αποκάλυψη είναι λογικά αναγκαία για την προστασία της περιουσίας ή των δικαιωμάτων του Chateau de Bellefond, τρίτους ή στο ευρύ κοινό. Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας Chateau de Bellefond, σε ότι έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε το newsletter μας και έδωσαν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, Chateau de Bellefond θα σας στείλουμε σπάνια ηλεκτρονικά ταχυδρομεία για να σας πω για τα νέα χαρακτηριστικά, ζητούν τα σχόλιά σας, ή απλά να σας κρατήσει ενήμερους σχετικά με το τι συμβαίνει με το Chateau de Bellefond. Εάν μας στείλετε μια μαρτυρία (για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ενός από τους μηχανισμούς ανατροφοδότησης μας), θα σας ρωτήσω για το δικαίωμα να δημοσιεύει, προκειμένου να μας βοηθήσει να υποστηρίξει άλλους δυνητικούς χρήστες. Chateau de Bellefond λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για την προστασία από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή καταστροφή των δυνητικά προσωπικά τον εντοπισμό και προσωπικά πληροφορίες ταυτοποίησης.

Μπισκότα

Ένα cookie είναι μια σειρά από πληροφορίες που αποθηκεύει μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή ενός επισκέπτη, και ότι ο browser του επισκέπτη παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε φορά τις αποδόσεις επισκέπτης. Chateau de Bellefond χρησιμοποιεί cookies για να βοηθήσει Chateau de Bellefond τον εντοπισμό και την παρακολούθηση των επισκεπτών, χρήση τους από την ιστοσελίδα Chateau de Bellefond, και τις προτιμήσεις πρόσβασης στην ιστοσελίδα τους. Chateau de Bellefond επισκέπτες που δεν επιθυμούν να έχουν cookies που τοποθετούνται στους υπολογιστές τους θα πρέπει να τους browsers να αρνηθούν τα cookies πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας Chateau de Bellefond του, με το μειονέκτημα ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας Chateau de Bellefond δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς την βοήθεια των cookies.

Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων

Αν Chateau de Bellefond, ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, αποκτήθηκαν, ή στην απίθανη περίπτωση που Chateau de Bellefond βγαίνει της επιχείρησης ή εισέρχεται σε πτώχευση, πληροφορίες χρήστη θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται ή αποκτήθηκαν από τρίτους. Αποδέχεστε ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο μεταφορές, και ότι κάθε αγοραστής του Chateau de Bellefond μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει τη χρήση των cookies από το Chateau de Bellefond και δεν καλύπτει τη χρήση των cookies από οποιουσδήποτε άλλους διαφημιστές.

Αλλαγές Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες αλλαγές είναι πιθανό να είναι ήσσονος σημασίας, Chateau de Bellefond μπορεί να αλλάξει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του από καιρό σε καιρό, και κατά την απόλυτη κρίση Chateau de Bellefond του. Chateau de Bellefond ενθαρρύνει τους επισκέπτες να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου της. Η συνέχιση της χρήσης αυτού του site μετά από οποιαδήποτε μεταβολή στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.